FANDOM


אימון התקפות כנף הוא אחד האימונים הפחות ידועים בהאטריק, מעט מאוד מאמנים אותו והוא אינו פופולרי במיוחד.

אימון התקפות כנף
התכונה המתאמנת: משחק אגפים
זמן האימון השערות אומרות כי 7 שבועות לשחקן בן 17 עם מאמן "טוב"
מתאמנים: קיצונים וחלוצים
מערכים מומלצים: 3-4-3, 4-3-3
מקסימום מתאמנים: 10

אימון התקפות כנף נוצר בתקופה שבה נוספה לחלוצים הפקודה "חלוץ לאגף", ופורסמה הודעה לפיה זהו סוג אימון שמתאים לחלוצים לאגף.

העובדה כי גם החלוצים מתאמנים באימון הזה, מוסיפה מספר משמעותי של שחקנים מתאמנים, אך האימון הזה יותר איטי מ אימון קיצונים "סטנדרטי".