FANDOM


אימון "כללי" מאמן את כושר המשחק של השחקנים וגורם לסבירות גבוהה יותר שהוא יעלה באימון השבועי. זהו אימון שלא משתלם כלכלית לטווח ארוך ולא דורש מתאמנים.


אימון כללי (כושר משחק)
התכונה המתאמנת: כושר משחק
זמן האימון -
מתאמנים: כל שחקן ששיחק באחד ממשחקי השבוע
מערכים מומלצים: כל מערך חוקי


לא מומלץ לאמן כושר משחק מכיוון שזו אינה תכונה ראשית (למרות שהיא חשובה מאוד), אך במידה ויש לקבוצה משחק חשוב במיוחד, ניתן לשקול הפסד של שבוע אימון בכדי לשפר את כושר המשחק של שחקנייך ולהגיע להישגים גבוהים יותר.