FANDOM


איסוף דגלים או רדיפת דגלים היא אחת האטרקציות של משחקי הידידות הבינלאומיים, ומשתמשים רבים נהנים "לאסוף" דגלים.

FCCfinished 2

סמל פדרציית "רודפי הדגלים"

אחת מאפשרויות תומך האטריק היא לראות את דגלי המדינות בהן ביקרה הקבוצה(ולאחרונה נוספה גם אפשרות לראות את דגלי הקבוצות אותן אירחת), וכך התפתחה תרבות של איסוף הדגלים, וככל שמספר המשתמשים במדינה אותה אירחה הקבוצה/ בה ביקרה הקבוצה קטן יותר, כך נחשבת המדינה ל"נדירה" יותר, ודגלה יוקרתי יותר.

הפדרציה הגדולה ביותר בהאטריק עוסקת בעניין איסוף הדגלים, פדרציית FC-C(Flag Chasers Community) שמספרה 12497, בפדרציה זו מאורגנות תחרויות רבות הנוגעות לאיסוף דגלים, ויש לה אתר היוצר לוגו לקבוצה, כשבתוכו נראות המדינות בהן שיחקה/ אותן אירחה הקבוצה(הלוגו הוא רק לחברי הפדרציה).

עד לאחרונה איסוף הדגלים היה בעיקר ביקור במדינות "נדירות" אך בעקבות השינויים האחרונים גם אירוח קבוצות ממדינות נדירות, שלא זכה לפופולריות רבה קודם, נעשה נפוץ יותר בקרב המשתמשים.


ביקור עריכה

בעקבות תופעת איסוף הדגלים החלו להגיע למשתמשים במדינות נדירות המון בקשות למשחקי ידידות. המנהלים של הקבוצות במדינות הנדירות התרגלו מהר מאוד למצב- והתחילו להנות ממנו.

מנהלים רבים דורשים טובה כלשהי על מנת שיאשרו את בקשת הקבוצה הנגדית לשחק אצלם, כמו למשל תומך האטריק, לוגו, בדיחות ודברים נוספים. על אף שדבר זה מכעיס ביותר, אין זה נוגד את חוקי המשחק ו מנהלי המשחק אינם מענישים את הדורשים.

אירוח עריכה

לאחרונה נוספה לתומך האטריק אפשרות שבה גם ניתן לראות את המדינות אותן אירחה הקבוצה, והדבר החל להתפתח בדומה לביקור במדינות נדירות, כולל כל התופעות השליליות הנובעות מכך.

קישורים חיצוניים עריכה

אתר המראה את דירוג המדינות לפי מספר המשתמשים, ומאפשר גם לראות באילו מדינות ביקרת בלי צורך בתומך