FANDOM


אמץ יהלום הוא פרויקט שמטרתו שמירת ה"יהלומים" שנשלפים בישראל אצל מנהלים ישראלים, כדי להבטיח שיאומנו כראוי ויממשו את הפוטנציאל שלהם, וכדי שבעתיד יגיעו לנבחרת הצעירה ו/או לנבחרת הלאומית.


הפרויקט זכה להצלחה יחסית בעונות בהן היה קיים בהתחלה, אך לאט לאט הבינו מנהלים רבים ששלפו יהלומים את הפוטנציאל הכלכלי הטמון בכך (פרסום גדול בועידה הלאומית, מנהלים רבים שהציעו הצעות מוקדמות, ובידוור ארוך מאוד), והחלו להוציא למכירה את היהלומים במחירים מופקעים ביותר, מתוך ידיעה כי ייקנו את היהלומים שלהם בכל מחיר.

בשנים האחרונות נשמעים קולות בקהילה לסגור את הפרויקט, מכיוון שהוא הגיע למקום רחוק מאוד ממה שייעדו לו בהתחלה.