FANDOM


3/10/06 - האנציקלופדיה מתחילה את דרכה, ועמודים טכניים ושינויים גרפים מוכנסים לה.


7/10/06 - מתנדבים מתחילים לכתוב ולערוך ערכים רבים באנציקלופדיה, ותוך יום מגיעים לכמעט 50 ערכים.


14/10/06 - האנציקלופדיה מגיעה ל130 ערכים.


23/10/06 - האנציקלופדיה מתפרסמת כשיש בה 144 ערכים, ומתחילה להיות שימושית על ידי משתמשים בהאטריק.


20/11/06 - 178 ערכים שונים סך הכל באנציקלופדיה.


2/12/06 - 218 ערכים באנציקלופדיה - שיא חדש!


1/3/07 - 272 ערכים בויקאטריק!


7/4/07 - בקרת איכות מתחילה, עומר, גיא, אהרון ועמית עושים חפיפה על כל האנציקלופדיה, ומסיימים ב-8.4


11/5/07 - ניהול האנציקלופדיה עובר לאחראים חדשים: אהרון - aharon ועמית - AGVANIA-Big_baby. בהצלחה למנהלים החדשים!


23/10/07 - יום הולדת לויקאטריק! 455 ערכים, 200 תמונות, שגרירות חדשה בהאטריק ויקי העולמי, החלפת המנהלים הקודמים ברון - bigi37.