FANDOM


כן, כן, האטריק הוא גם מקום דמוקרטי (פרט לדיקטטורה של ההאטים).

אז איפה בעצם מתקיימות הבחירות?עריכה

לכל מדינה שתי נבחרות - הנבחרת הלאומית (הבוגרת) והנבחרת הצעירה.

בחירות1

בכל עונה יש בחירות לאחת משתי הנבחרות, מה שיוצר מצב, שכל קדנציה (תקופת כהונה) של מאמן נבחרת היא 2 עונות, כאשר בעונה הראשונה ישנן מוקדמות לנבחרת אחת ואת גביע העולם בשלביו המתקדמים לשניה, ובעונה השניה - המצב מתהפך.

הבחירות נעשות באופן חשאי, כיאה לבחירות דמוקרטיות, וכל משתמש אשר סיים את משימות הרישיון רשאי לבחור.

בשביל לבחור יש להיכנס לתפריט המדינה ולבחור ב"בחירות".

ניתן לבחור בכל משתמש, גם מחוץ למדינה. בשביל להתבלט ולהודיע כי אתה מועמד לנבחרת, יש לכתוב נאום ולפרסם אותו בפתיל הבחירות שייפתח ע"י אחד מהמודים.לאחר מכן נפתח פתיל מיוחד עם שם המועמד שבו יוכל לענות לשאלות הקהילה.