FANDOM


בטחון עצמי הוא אחד ממאפייני הקבוצה בהאטריק.

הבטחון העצמי של הקבוצה משפיע על יכולת כיבוש השערים במשחק בנוסף לציוניי ההתקפה. קבוצה עם בטחון עצמי נמוך תתקשה בהבקעת שערים. הבטחון העצמי עולה בעקבות נצחונות, ויורד לאחר הפסדים. ככל שהנצחון או ההפסד גדולים יותר, כך הבטחון יושפע יותר. ניתן גם להעלות את הבטחון וכן לשמור עליו מפני ירידה על ידי שכירת פסיכולוגים.

בטחון יתר (זלזול) עריכה

קבוצה בעלת בטחון עצמי גבוה תוכל לקבל אירוע של בטחון יתר. מייד עם פתיחת המשחק ייכתב בדיווחים שהקבוצה הרגישה שהנצחון כבר אצלה בכיס והביעה זלזול בקבוצה היריבה. המשמעות היא פגיעה של כ 15 עד 20 אחוז בשליטה בכדור. אם הקבוצה בפיגור במחצית ייתכן והמאמן יצליח לשפר את המצב בזמן ההפסקה ותינתן על כך הודעה בפתיחת המחצית השניה.

בטחון יתר יכול להתרחש רק אם הקבוצה בעלת הבטחון הגבוה משחקת מול קבוצה המדורגת בליגה לפחות חמישה מקומות מתחתיה. כמו כן, לא ייתכן אירוע ביטחון יתר במשחק ידידות או גביע אלא רק במשחקי הליגה.

טעות נפוצה בהקשר זה היא שפסיכולוגים מסייעים להימנע מבטחון יתר. דבר זה הוכחש על ידי ההאטים, והדרך הטובה ביותר להימנע מבטחון יתר היא דווקא להפחית את מספר הפסיכולוגים שכן הם רק מחזקים את הביטחון ולא מחלישים אותו.