FANDOM


בלבול הוא מקרה בו ארגון הקבוצה לוקה בחסר וכתוצאה מכך ציון הקישור יורד. באירוע בלבול מצוין לאיזו רמה יורד הארגון. אם הארגון יורד במחצית הראשונה אז בתחילת המחצית השנייה הוא יעלה חלקית בחזרה. הבלבול מושפע מכמה דברים, כשהעיקרי שבהם הוא חוסר ניסיון במערך שבו הקבוצה משחקת.

הדרכים להמנע מבלבול הן:

א. כמובן, אם תשחק במערך עם ניסיון מצוין לא תיתקל בבלבול.

ב. במידה ושיחקת במערך בו חסר לך ניסיון, קיימות שתי דרכים לצמצם את רמת הבלבול. האחת, היא להציב 11 שחקנים עם ניסיון גבוה וכך הם יסתגלו למערך במהירות רבה וימנעו מבלבול, והשניה היא להציב קפטן בעל ניסיון ומנהיגות גבוהים במיוחד כדי שיאחד את הקבוצה.

במידה ותשתמש בשניהם, הסיכוי לבלבול יקטן אף יותר.