FANDOM


בלם (או באנגלית- סנטרל דיפנדר, Central Defender) הוא שחקן המשחק בהגנה המרכזית.

הבלם תורם לעמדות הבאות, לפי סדר החשיבות:

  • הגנה במרכז - באמצעות תכונת ההגנה.
  • הגנה באגפים - תורם להגנה באגף שלו באמצעות תכונת ההגנה. במידה ויש בלם יחיד במשחק הוא תורם להגנה בשני האגפים.
  • קישור - באמצעות תכונת הקישור שלו - תורם כרבע ממה שהוא היה תורם בתור קשר.

הוראות אישיות עריכה

בלמים התקפי ולאגף

לבלם יש שתי הוראות אישיות:

התקפי - פקודה זו גורמת לבלם להשתמש עוד יותר ביכולת הקישור שלו על מנת להוסיף לציון הקישור הקבוצתי. החיסרון בהוראה זו, הוא שהבלם ההתקפי עושה שימוש מוקטן (בערך 3/4 מבלם רגיל) ביכולת ההגנה שלו ולכן ההגנה במרכז פוחתת וההגנה בצד של הבלם (או בשני הצדדים במיקרה שיש רק בלם אחד) פוחתת גם כן במעט.

לכיוון האגף - בלם לכיוון האגף משפיע פחות על ההגנה במרכז ויותר על ההגנה בצד. היתרון בהוראה זו הוא שבלם לכיוון האגף עושה שימוש ביכולת משחק האגפים שלו על מנת להוסיף מעט מאוד לציוני ההתקפה באגף אליו הוא מופנה. החיסרון הוא שהוא שההשפעה שלו על הקישור קטנה לעומת בלם רגיל.