FANDOM


גישת הקבוצה

כשאתם מסדרים את מערך הקבוצה למשחק הבא, יש בידיכם לבחור את גישת הקבוצה למשחק זה (אלא אם זה משחק ידידות - גישת הקבוצה ניתנת לבחירה רק במשחקים רשמיים).

האפשרויות הן:

  • פיק (ראשי תיבות של Play It Cool - PIC), משחק רגוע: כדאי לבחור רק במשחקים קלים שהניצחון צפוי, או במשחקים שבהם אין לכם סיכוי לנצח. גישה זו תוריד את ציוני הקישור של הקבוצה בכ-15% (מספר רמת הקישור כפול 0.85), ובסוף המשחק רוח הצוות תעלה ב-33 אחוז (המספר של רמת רוח הצוות לפני המשחק לחלק ל-3 ועוד המספר של רמת רוח הצוות לפני המשחק).

בגלל שהפגיעה היא רק בקישור, כדאי לבחור בגישה זו גם אם תבחרו במערך שמראש הוא חסר קישור (לדוגמא 5-3-2 , תוך כדי וויתור מוחלט על הקישור).

  • מוטס (ראשי תיבות של Match of the Season - MOTS), משחק העונה: כדאי לבחור רק במשחקים חשובים מאוד שאתם חייבים לנצח. משחק העונה יעלה את ציוני הקישור שלכם בכ-15% (מספר רמת הקישור כפול 1.15), אבל בסוף המשחק רוח הצוות תרד ב-50 אחוז (המספר של רמת רוח הצוות לפני המשחק לחלק ל-2). ככל שרוח הצוות שלכם לפני המשחק יותר גבוהה, גישה זו תהיה יותר יעילה. לא מומלץ לעלות משחק העונה אם רוח הצוות נמצאת על מאופקים או יותר נמוך.
  • נורמל, רגיל: ברירת המחדל. לא תהיה שום השפעה לגישת הקבוצה על ציוני הקבוצה או על רוח הצוות.

כאמור,במשחק ידידות גישת הקבוצה תהיה אוטומטית "רגיל", אין בידיכם את אפשרות הבחירה.