FANDOM


דואר

האט-מייל (HT-mail, לעיתים קרובות מוזכר בשם "מייל") הוא מעין שירות הודעות של האטריק.

בהאט-מייל ניתן לכתוב לכל משתמש אחר כל דבר העולה על דעתכם (בתנאי שההודעה לא עוברת על החוקים). זוהי דרך מצוינת לפתח קשרים בהאטריק ולהכיר אנשים המעניינים אתכם במיוחד.

אין לשלוח הודעות פוגעות בהאט-מייל, אין לשלוח הודעות "ספאם", ואין לשלוח בקשה למשחק ידידות או מכירת שחקנים דרך ההאט-מייל - בשביל כך יש את תפריט המודעות.

דואר2