FANDOM


הודעה לעיתונות היא אחת מן הפונקציות הניתנות למימוש בתומך האטריק. על ידי שימוש באפשרות זו, ניתן לפרסם ולערוך כביכול הודעות לעיתונות שיפורסמו הן בדף הליגה והן בעמוד הקבוצה.

פונקציה זו היא אפשרות נחמדה, שלמרות שהיא לא מועילה במיוחד - קבוצות רבות משתמשות בה לצרכים ולרצונות שונים, כגון:

  • עידכון על הנעשה בקבוצה
  • קטע הומוריסטי
  • משפט או שניים קצרים בנוגע למידע מסויים
  • מלחמה פסיכולוגית

ועוד ועוד ועוד.

לאחר פירסום הודעה היא כאמור תתפרסם בדף הליגה ועמוד הקבוצה, ובנוסף גם כל תומכיך יקבלו הודעה קצרה (אם הם מחוברים) בעידכונים שבסרגל למעלה. כמו כן ניתן לערוך את אותן הודעות לאחר מכן כמה שתרצו.