FANDOM


איך הופכים שחקן למאמן? איך יודעים באיזו רמה הוא יהיה? עריכה

על מנת להפוך שחקן למאמן הוא חייב תחילה להיות לפחות עונה שלמה בקבוצה (16 שבועות). המרכיבים היחידים החשובים בהפיכת השחקן למאמן הם הניסיון והמנהיגות:

הניסיון - קובע עד איזו רמה יכול להיות המאמן (שחקן עם ניסיון סביר יכול להיות מאמן סביר ומטה, שחקן עם ניסיון טוב יכול להיות מאמן טוב ומטה, שחקן עם ניסיון מצוין ומעלה יכול להיות מאמן מצוין ומטה). נא לשים לב שרמת המאמן אינה נבחרת באופן אקראי, אלא אתה הופך את השחקן למאמן ובוחר את הרמה באת תרצה שיהיה, וכמובן משלם בהתאם (מחירון מאמנים - בהמשך).

המנהיגות - מנהיגות המאמן היא המשתנה העיקרי המשפיע על קצב חזרת רוח הצוות למאופקים.

שים לב! שחקן לא יכול להיות מאמן ברמה הגבוהה מרמת הניסיון שלו, אך הוא יכול להיות מאמן ברמה יותר נמוכה מרמת הניסיון שיש לו.

לרוב כאשר ממנים שחקן בתור מאמן מומלץ ללכת על מאמן עם מנהיגות בינונית (ומעלה), שכן אחרת - הפיכת השחקן למאמן יקרה יותר מאשר שכירת מאמן מבחוץ, מה שהופך את הפיכת השחקן למאמן ללא כדאית.

האם קיים הבדל בין מאמן חיצוני לבין שחקן שהפך למאמן? עריכה

לא, לא קיים הבדל בתפקוד המאמן כלל וכלל – פשוט מדובר בשתי דרכים שונות לאותה הפעולה - הלא היא החלפת מאמן נוכחי.
גם אם המאמן יפצע, הוא ימשיך לתפקד רגיל בתור מאמן. כמו כן, שחקן פצוע שיהפוך למאמן - פציעתו תיעלם. מנג'רים רבים משתמשים באפשרות זו על מנת לרפא שחקנים חשובים מאוד. ..

כמה כסף עולה להפוך שחקן למאמן? עריכה

בשביל לדעת כמה תעלה הפיכת שחקן למאמן, לפי ניסיונו, ראו את מחירון המאמנים הבא: [1]

היכן אני שוכר מאמן מבחוץ או הופך שחקן למאמן? עריכה

בכדי להשתמש באחת משתי הצורות האפשריות, יש להיכנס לתפריט "תוכנית אימונים" ושם לבחור ב"החלף מאמן".