FANDOM


הועידה לעזרה ושאלות היא אחת משלוש הועידות המרכזיות בכל מדינה, והן: הועידה הלאומית, וועידות non-HT (נון-האטריק, מה שאינו קשור להאטריק), והועידה לעזרה ושאלות.

הועידה לעזרה ושאלות

שמה של הועידה משליך על מהותה. בועידה הזאת ניתן לקבל את כל העזרה הדרושה ולשאול את כל השאלות העולות על הדעת. בעבר נקראה הועידה בשם בסגנון "הועידה לחדשים", אך השם שונה ובצדק, שכן לא רק משתמשים חדשים הם קהל השואלים בה, אלא גם ותיקים, טובים וחכמים מבין המשתמשים.

גם כאן, כמו בכל ועידה או פדרציה, יש לשמור על חוקי האטריק ועל חוקי הועידות, וחשוב בהחלט - יש לתת כותרת מתאימה לכל פתיל, על מנת להקל על העונים האדיבים.

הועידה לעזרה ושאלות הוקמה גם בכדי למנוע הצפה של הועידה הראשית של ישראל בשאלות ובקשות עזרה. המשתמשים מתבקשים שלא לשאול שאלות כאלו שם אלא אך ורק בועידה לעזרה ושאלות, אשר זו מטרתה.