FANDOM


ועידות (באנגלית Conferences, בסלנג עברי "קונפרנס") הן למעשה הפורומים של האטריק. דרכן ניתן לדבר עם חברים למשחק, להתעדכן בענייני הקהילה ודברים רבים נוספים. ישנן ועידות רבות והן מתחלקות לסוגים שונים.

לדוגמה, קיימות ועידות לאומיות, ועידות ליגה, ועידות נושאים שאינם קשורים להאטריק (המכונים נון-האטריק, או Non Hattrick), ועידות עזרה למשתמשים חדשים, ועידות מציעות תמיכה בתוכנות עזר מסוימות, ועוד רבות אחרות. ועידות נוספות הן הפדרציות שהן חלק מתומך האטריק.
לכל ועידה יש בידי המשתמש אפשרות להגדיר את חשיבותה בעיניו, והיא נעה בין "נמוכה מאוד" ל"גבוהה מאוד". הועידות מוצגות על פי סדר חשיבותן.

אז, איך מגיעים אליהן? עריכה

ועידות

כדי להיכנס לועידות יש ללכת לתפריט "קהילה", ובתוכו ללחוץ על "ועידות". מוסיפים את הועידות אליהן מעוניינים להיכנס, ומתחילים להנות.

איך מתנהגים? עריכה

לועידות יש חוקים, הנמצאים בדיון כללי הועידה וקישורים, אשר יש לשמור עליהם. במידה ואדם אינו שומר על חוקי הועידות, הוא עלול להיענש על ידי מפקחי הועידות, ומנהלו משחק.