FANDOM


חלוץ (באנגלית - Forward, פורוורד) הוא שחקן המשחק בהתקפה.

החלוץ תורם לעמדות הבאות, לפי סדר החשיבות:

הערה: היום ידוע שכל חלוץ משפיע עם ההבקעה שלו על שני הצדדים, אך לא ידוע אם אצל חלוץ רגיל משחק האגפים והמסירה גם כן משפיעות על שני הצדדים או רק על הצד בו החלוץ נמצא.

הוראות אישיות עריכה

חלוצים לאגף והגנתי

לחלוץ יש שתי הוראות אישיות:

לכיוון האגף - חלוץ המופנה לאגף תורם להתקפת האגף אליו הוא מופנה. החיסרון בפקודה זו, היא שהתרומה שלו לציוני ההתקפה במרכז ולצד השני פוחתת.

הגנתי - חלוץ הגנתי משתמש ביכולת הקישור והכושר הגופני שלו ע"מ להוסיף ליכולת הקישור של הקבוצה. בנוסף, השימוש במסירה של החלוץ גדלה ב30%, אם הוא טכני אז ישנה תוספת נוספת של 50% ==> $ 1.3*1.5=1.95 $, כלומר תוספת של 95% ליכולת המסירה של חלוץ טכני אשר משפיעה על התקפת המרכז וקצת משפיעה גם על ההתקפה בצדדים. החיסרון בהוראה זו, הוא שהחלוץ עושה שימוש מופחת ביכולת ההבקעה שלו, מה שעלול להקטין את ההתקפה במרכז ובצדדים. אם לחלוץ יש יכולת מסירה גבוהה מאשר ההבקעה בהפרש גבוה, אז ההתקפה במרכז תתחזק.


(-)