FANDOM


בחנות של האטריק אפשר לקנות את הדברים הבאים:

  • תומך האטריק : לשלושה חודשים או לשנה.
  • נקודות האטריק : נקודות עבור קבלת הודעות טקסט לטלפון על תוצאות המשחקים. אפשר לקנות 35 ,100 או 200 נקודות.
  • אתר מועדון : לחצי שנה או לשנה.
  • חולצות: חולצות T בצבע ירוק עם הסמל של האטריק.


לחנות ניתן להגיע דרך התפריט בדף הכניסה של האתר. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי או בהעברה בנקאית.