FANDOM


טיפ השרברבים הוא מיתוס שרווח בהאטריק ישראל, והופרך.

בשנת 2004 העלה המשתמש צ'ינגיס, רעיון בשם "טיפ השרברבים". טענתו היתה שבכל עדכון שבועי של כושר המשחק אחוז מסוים מהקבוצה מוגרל לעליות והשאר לירידות. כאשר יש עדיפות לשחקנים ששיחקו בהרכב. הרעיון היה להשאיר את השרברבים שנשלפו ולא לשתף אותם בהרכב, כדי "שיספגו" את ירידות הכושר שאמורה הקבוצה לקבל.

השיטה קנתה לה מאמינים רבים בזמנו, עד שמפתחי המשחק הודיעו שאין בה אמת, וכי הסיכוי לעלייה או לירידה של כושר המשחק נקבע רק לפי השחקן עצמו בלי קשר לחבריו לקבוצה.