FANDOM


טריק הדיווינים הוא אחד הדברים השנויים במחלוקת שנעשו בהאטריק (דיווין=אלוהי).


כידוע, כשמוכרים שחקן וקבוצה כלשהי מציעה עליו סכום כסף, הכסף שהוצע עליו מגיע לבנק של הקבוצה המוכרת עוד לפני שמכרת את השחקן. הרבה קבוצות השתמשו ב"טריק" זה כדי להתקדם יותר רחוק במפעל כלשהו (גביע, האטריק מאסטרס).


ה'טריק' מתבצע בצורה הבאה: קניית שחקן אלוהי, הוצאתו למכירה ברגע שהגיע למועדון (מכירה נערכת 3 ימים, כידוע), קבלת הצעה מוקדמת מחבר, ושימוש בכסף שהם לכאורה "קיבלו" כדי לקנות עוד שחקן אלוהי, וכך הלאה. הטריק הזה קידם קבוצות בגביע, קיבל פרסום שלילי מאוד והקבוצות שהשתמשו בו סבלו מאובדן של כסף רב, ולפעמים גם פשטו רגל.

עקב הטריק הזה הופעל לחץ כבד על ההאטים לעשות משהו בנדון, כדי לשנות את הדבר הבלתי ספורטיבי הזה. ההאטים נכנעו ללחץ, והוסיפו שינוי שלפיו כל קבוצה שרוכשת שחקן חייבת לשלם לו מיידית את משכורתו השבועית, בנוסף למשכורת שהוא יקבל בעדכון הכלכלי של אותו השבוע.

השינוי הזה לא ממש עזר, וקבוצות שרצו להגיע לשלבים הגבוהים בהאטריק מאסטרס ולזכות בהכרה עולמית השתמשו בטריק הזה למרות המשכורות הכבדות (הזוכה השלישית של הטורניר נאלצה לשלם 41 מיליון ש"ח בשבוע רק על משכורות!), הגיעו לשלבים הגבוהים ופשטו רגל במהלך הטורניר.

העברות