FANDOM


יהלום הוא כינוי לשחקן שנשלף בגיל 17 ומעט ימים (עד 25 יום).

רמת השחקן שנשלף צריכה להיות "מצוין" (או "טוב" ,במידה וקיימות אצלו משניות גבוהות) בתכונה ראשית, צריכות להיות לו גם תכונות משניות טובות ולעיתים גם התמחות המתאימה לתפקידו. יהלומים שוווים הרבה מאוד כסף, כיוון שהם מיועדים להגיע לנבחרת הצעירה ולעיתים גם לנבחרת הלאומית.

בעבר התקיים פרוייקט נבחרי האקדמיה שבעבר נקראה כך :"אמץ יהלום", אשר נועד לטפח יהלומים לטובת נבחרת ישראל. בעבר יהלומים היו מי שנשלפו בגיל 17 עם תכונות מצוין (או טוב) והיו בעלי משניות מתאימות עד השבוע ה-4.

יהלומים מפורסמיםעריכה