FANDOM


יום חמישי השחור בהאטריק הוא יום חמישי ספציפי, שבו בעקבות תקלה (באג) קיבלו חלק מהשחקנים שנמצאים בקבוצות ישראליות כ-6 אימונים בזה אחר זה.

שחקנים רבים השתפרו בגדול ביום אחד לאחר שקיבלו באחת אימונים רבים.

למרות זאת היו גם מפסידים רבים, שבגללם היום הזה נקרא "יום חמישי השחור".

מאחר שהיה זה השבוע הראשון של הפגרה, היו משתמשים רבים שאימנו כושר גופני. מאחר שאימון זה פוגע בכושר המשחק, 6 אימונים במכה אחת פגעו קשות בכושר המשחק של שחקני הקבוצה.

היו גם משתמשים שעמדו לפני משחק ההצלבה שלהם, והורידו את עוצמת אימון שלהם כדי להקפיץ את רוח הצוות. אבל אימון באחוזי אימון נמוכים פוגע בכושר המשחק של השחקנים. ו-6 אימונים כאלה ברצף פגעו קשות בכושר המשחק של הקבוצה לתקופה ארוכה מאוד, ואף הרסו עונה שלמה.