FANDOM


כוכבים הם תצוגה שמציגה את תרומתו של כל שחקן לעמדתו המשוחקת במשחק בצורה אינדבידואלית. מספר הכוכבים נקבע על פי המשתנים הבאים:


כוכבים במנוע החדש עריכה

הכוכבים במנוע החדש, שונים לגמרי מהכוכבים במנוע הישן.

פרט למקרים בהם מופיעים כוכבים אדומים, מספר הכוכבים הכולל מתאר את היכולת הממוצעת של השחקן בכל המשחק, ואילו מספר הכוכבים הצהובים מתאר את יכולת השחקן בסוף המשחק.

כוכבים צהובים עריכה

הכוכבים הצהובים מתארים את יכולת השחקן בסיום המשחק (פרט למקרים בהם מופיעים כוכבים אדומים).

כוכבים חומים עריכה

הכוכבים החומים מופיעים במקרה שהיכולת הממוצעת של השחקן במשחק גדולה מיכולתו בסוף המשחק, דבר שקורה במקרה ולשחקן כושר גופני נמוך, או שקרה אירוע מזג אוויר שלילי לשחקן. ככל שמספר הכוכבים החומים גדל כך גדלה הירידה ביכולת של השחקן בסוף המשחק. לדוגמא, אם שחקן קיבל 3 כוכבים צהובים וכוכב חום אחד, היכולת הממוצעת שלו במשחק הייתה 4 כוכבים, אך היכולת שלו בסוף המשחק הייתה 3 כוכבים (כלומר, ירידה של כוכב ביכולת השחקן).

כוכבים אדומים עריכה

הכוכבים האדומים מופיעים במקרה שהיכולת הממוצעת של השחקן במשחק קטנה מיכולתו בסוף המשחק, דבר שקורה במידה ונכבש שער זהב (שמסיים את המשחק) לאחר הפסקה (משום שלאחר הפסקה במשחק חלק מהכושר הגופני חוזר לשחקן), פציעה לאחר הפסקה או אירוע מזג אוויר חיובי לשחקן. במקרה בו מופיעים כוכבים אדומים, הכוכבים הצהובים מתארים את יכולתו הממוצעת של השחקן במשחק, וכלל הכוכבים מתארים את יכולתו בסוף המשחק. חמודים קטנים בבקשה ממכם לידע ולעדכן את ויקיפדיה על הכוכבים האדומים בירח עריכה

לדוגמא, אם שחקן קיבל 3 כוכבים צהובים וכוכב אדום אחד, היכולת הממוצעת שלו במשחק הייתה 3 כוכבים ואילו היכולת שלו בסוף המשחק הייתה 4 כוכבים (עלייה של כוכב אחד ביכולת השחקן). כוכבים אדומים הרבה יותר נדירים מכוכבים חומים.