FANDOM


כושר גופני (באנגלית: סטמינה, Stamina, לעיתים מסומן גם כ"ג כראשי תיבות) היא אחת משמונה התכונות שבהן נמדד טיבו של שחקן. תכונה זו מיוחדת, שכן בניגוד לאחרות שערכן נע בין "לא קיים" לבין "עילאי", כושר גופני מתחיל מ"לא קיים", אך הרמה הכי גבוהה שלו היא "מעולה".

הכושר הגופני מהווה חלק אינטגרלי מחישוב ה-TSI (מדד כישורים), והוא אף משמש כמכפלה של כישורי השחקן. זאת אומרת, ששחקן עם כושר גופני ברמת "לא קיים" - ה-TSI שלו יהיה 0 בדיוק, לא משנה כמה טוב הוא בשאר התכונות.

כושר גופני לא משפיע על יעילות האימון כמו שכתוב במאמר המערכת "שינויים לעונה הקרובה". במאמר המערכת "ביטול שליחת כרטיסים ליריבה ואימון לפי דקות" נסוגים ההאטים מרעיון זה.

בעבר הכושר הגופני היה חשוב רק לקשרים, כלומר, אם לקשר היה כושר גופני נמוך אז היכולת שלו מהמחצית הראשונה היית יורדת מול היכולת שלו במחצית השנייה (נבדק מול הכושר הגופני של הקבוצה היריבה ועד כמה הכושר הגופני שלו נמוך), דבר זה היה פוגע בקישור ומשנה את אחוזי ההחזקה בכדור לרעה . במקרה של כושר גופני גבוה יש סיכוי שיקרה דבר הפוך : האחוזים יכולים לעלות, אם לשחקני הקישור של היריב יש כושר גופני נמוך יותר משל הקשרים שלך. ציון הקישור לא משתנה אך אחוזי ההחזקה בכדור עולים. כיום, תכונה זו עדיין מאוד חשובה אצל קשרים, אך לאחר פרסום מאמר מהערכת "שינויים לעונה הקרובה 8/10/07", ישנה חשיבות נוספת לכושר הגופני עבור שחקני הגנה (בלמים ומגנים) וחלוצים: שחקן הגנה, אשר הכושר הגופני שלו אינו גבוה מספיק, עלול לסבול מאירוע עייפות לקראת סוף המשחק, שעלול להוביל פעמים רבות לשער, אם לשחקן התוקף יש כושר גופני גבוה. עם זאת, מחקרים הראו, שמספיק שיהיה לשחקן ההגנה כושר גופני בינוני כדי שלא יקרה לו אירוע כזה. וגם כך האירוע הזה אינו נפוץ.

כושר גופני כיום הוא מצרך הכרחי לכל השחקנים. ככל שהכושר הגופני של השחקן נמוך יותר, כך הוא יתעייף מהר יותר, וציוני הקבוצה ירדו. כדי לדעת כמה יכולות השחקן איבד במשחק, צריך לבדוק את מספר הכוכבים האפורים שלו (עוד מידע בערך של הכוכבים).


ראה גם : אימון כושר גופני