FANDOM


בהאטריק, כמו בכדורגל, ישנם שני סוגי כרטיסים: צהוב ואדום.

כרטיס אדום: הרחקה. השחקן יוצא מהמגרש וקבוצתו תסיים את המשחק עם שחקן פחות. השחקן גם יורחק מהמשחק הרשמי הבא (ליגה או גביע).

כרטיס צהוב: אזהרה. אם שחקן מקבל 2 כרטיסים צהובים במשחק אחד זה כמו כרטיס אדום.

בהאטריק אפשר לצבור כרטיסים רק ממשחקים רשמיים (משחקים שהם לא משחקי ידידות). במידה ושחקן מקבל כרטיס במשחק ידידות הכרטיס לא יתווסף לכרטיסים שמופיעים לו בדף השחקן. כמו כן, שחקן שהורחק במשחק ידידות יוכל לשחק במשחק הליגה באותו שבוע. גם כרטיסים במשחקי נבחרת לא משפיעים על הקבוצה בה משחק השחקן.

יש לשים לב כי צבירת שלושה כרטיסים צהובים במשחקים רשמיים, תביא להרחקתו של השחקן מהמשחק הרשמי הבא, וליד שמו יופיע כרטיס אדום.

בפגרה יש איפוס כרטיסים ובכך כל השחקנים מתחילים את העונה הבאה ללא כרטיסים מהעונה הקודמת.

יש לציין, שאם השחקן מקבל במשחק כרטיס צהוב, וזהו הצהוב השלישי שלו, הוא לא יצא מהמשחק אלא רק יורחק מהמשחק הבא.

הסיכוי לקבל כרטיסים נקבע בהתאם לתכונות האופי של השחקן. ככל שהשחקן אגרסיבי יותר ו/או פחות הגון סיכוייו לקבל כרטיס גדלים. שוער לעולם לא יקבל כרטיס אדום.