FANDOM


ליגה היא המסגרת הגדולה והחשובה ביותר של משחקים בהאטריק.

בכל ליגה יש 8 קבוצות שונות, המשחקות אחת מול השנייה פעמיים בעונה בשיטת בית וחוץ, מה שיוצר 14 מחזורים. הקבוצות מתחרות ביניהן על המיקום בליגה (שקובע אם הקבוצה תעלה/תרד ליגה) ועל תואר "מלך השערים" לאחד משחקני קבוצתם. בסיום כל עונה יוצאת הליגה לפגרה בת 3 שבועות.

מבנה הליגה עריכה

מספר רמות הליגה שונה ממדינה למדינה, אך המבנה זהה בכולן:

ליגה ברמה 1, בד"כ בעלת שם הליגה הראשונה במציאות באותה מדינה. (בישראל זוהי ליגת העל - Ligat Ha'al)

4 ליגות ברמה 2, ממוספרות בד"כ באותיות רומיות (II).

16 ליגות ברמה 3, ממוספרות בד"כ באותיות רומיות (III).

64 ליגות ברמה 4, ממוספרות בד"כ באותיות רומיות (IV).

256 ליגות ברמה 5, ממוספרות בד"כ באותיות רומיות (V).

1024 ליגות ברמה 6, ממוספרות בד"כ באותיות רומיות (VI).

1024 ליגות ברמה 7, ממוספרות בד"כ באותיות רומיות (VII).

2048 ליגות ברמה 8, ממוספרות בד"כ באותיות רומיות (VIII).

2048 ליגות ברמה 9, ממוספרות בד"כ באותיות רומיות (IX).

4096 ליגות ברמה 10, ממוספרות בד"כ באותיות רומיות (X).

4096 ליגות ברמה 11, ממוספרות בד"כ באותיות רומיות (XI).

עלייה וירידה עריכה

בכל ליגה במדינה כלשהי (חוץ מיוצאות הדופן: הליגה הראשונה - בה אין לאן לעלות, והליגה התחתונה- בה אין לאן לרדת) מתחלפות הקבוצות מדי עונה.

בליגה העליונה: הקבוצות במקומות 7 ו8 יורדות ליגה אוטומטית, קבוצות במקום 5-6 משחקות משחק פלייאוף.

רמות 2 עד 5: הקבוצות במקום הראשון מתחלקות לפי מאזנן לעלייה אוטומטית ולמשחק פלייאוף, קבוצות המסיימות במקומות 5-6 משחקות משחק פלייאוף, וקבוצות המסיימות במקומות 7-8 יורדות אוטומטית.

רמה 6: הקבוצות במקום הראשון מתחלקות לפי מאזנן לעלייה אוטומטית ולמשחק פלייאוף, קבוצות המסיימות במקומות 7-8 יורדות אוטומטית.

רמה 7 וכל הרמות האי זוגיות מתחתיה: כל הקבוצות המסיימות במקום ראשון או שני עולות ליגה אוטומטית,קבוצות המסיימות במקומות 7 ו8 יורדות אוטומטית.

רמה 8 וכל הרמות הזוגיות מתחתיה: כל הקבוצות שמסיימות במקום ראשון עולות ליגה אוטומטית, קבוצות שמסיימות במקום 7 ו8 יורדות אוטומטית

סדר משחקי הליגה עריכה

סדר משחקי הליגה לעונה הבאה נקבע לפי המיקום של הקבוצות בליגה בסוף העונה.

הסדר הוא בצורה הבאה (הקבוצה המארחת מצד ימין):

סיבוב 1: 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8

סיבוב 2: 6 - 1, 8 - 3, 2 - 7, 4 - 5

סיבוב 3: 3 - 2, 5 - 8, 6 - 4, 7 - 1

סיבוב 4: 1 - 4, 8 - 6, 2 - 5, 7 - 3

סיבוב 5: 3 - 1, 5 - 7, 6 - 2, 4 - 8

סיבוב 6: 1 - 8, 3 - 5, 2 - 4, 7 - 6

סיבוב 7: 5 - 1, 6 - 3, 8 - 2, 4 - 7

סיבוב 8: 7 - 4, 2 - 8, 3 - 6, 1 - 5

סיבוב 9: 6 - 7, 4 - 2, 5 - 3, 8 - 1

סיבוב 10: 8 - 4, 2 - 6, 7 - 5, 1 - 3

סיבוב 11: 3 - 7, 5 - 2, 6 - 8, 4 - 1

סיבוב 12: 1 - 7, 4 - 6, 8 - 5, 2 - 3

סיבוב 13: 5 - 4, 7 - 2, 3 - 8, 1 - 6

סיבוב 14: 8 - 7, 6 - 5, 4 - 3, 2 - 1