FANDOM


המאמן הוא אחד התפקידים הכי חשובים בהאטריק, ויש להתייחס אליו בהתאם.

מה עושה המאמן? עריכה

למאמן מספר תפקידים מרכזיים, כשהמרכזי ביותר בהם הוא- ניחשתם נכון, לאמן. למאמן רמות הנעות מ"חלש" ועד ל"מצוין", ככל שהרמה יותר גבוהה- כך המאמן יעלה את רמות השחקנים מהר יותר (ההבדל בין כל רמה לרמה הוא שבוע של אימון, כלומר: למתאמן באימון כלשהו יקח 5 שבועות לעלות רמה עם מאמן "בינוני", עם מאמן "סביר" יקח לו 4 שבעות לעלות רמה. יוצא הדופן הוא הרמה "מצויין" שההבדל בינה לבין "טוב" היא רק של חצי שבוע). לצורך כך הוא נעזר בעוזרי מאמן ברוב סוגי האימוןאו במאמני השוערים במידה ואתם מאמנים עמידה בשער. היות שאימון היא אחת מן הדרכים הטובות ביותר להרוויח כסף ולהתקדם במשחק, חשוב מאוד למנות מאמן ראוי לקבוצה (מתחת לרמת אימון "סביר" האפקטיביות של האימון קטנה מאוד, לכן מומלץ לקנות מאמן ברמה של סביר ומעלה. למתחילים מומלץ לקנות מאמן סביר עם מנהיגות עלוב.).

תפקידו השני של המאמן הוא ניהול רוח הצוות. הוא עושה זאת בעזרת המנהיגות שלו (שנעה מ"לא קיים" ועד ל"מצויין"). ככל שהמנהיגות גבוהה יותר ככה הירידה ברמת רוח הצוות (אם היא מעל "מאופקים") איטית יותר, והעלייה (אם היא מתחת לרמת "מאופקים") מהירה יותר. מאמן בעל מנהיגות ברמת סביר משפיע באותה מידה כמו מאמן בעל מנהיגות ברמה של טוב

איזה מאמן לבחור? עריכה

לקבוצה מתחילה מספיק מאמן "סביר" עם מנהיגות נמוכה. לקבוצה ותיקה יותר מומלץ להחזיק מאמן "טוב" עם מנהיגות גבוהה, בהתאם לחשיבות רוח הצוות בעיני מנהל הקבוצה. מאמן "מצוין" תורם רק מעט יותר לאימון מאשר מאמן "טוב", לעומת זאת מחירו גבוה בהרבה ולכן כמעט ואין מאמנים כאלו.

איך לגייס מאמן? עריכה

יש 2 דרכים להחליף מאמן:

  1. להפוך שחקן מהקבוצה למאמן, ראו יותר בהפיכת שחקן למאמן.
  2. גיוס מאמן חיצוני, מאמן שלא שייך לקבוצה עד שאתם משלמים עבורו.

סוגי מאמנים עריכה

עם גיוס המאמן ניתן לבחור את נטייתו אפשר לקבוע האם יהיה באופיו הגנתי, התקפי או נייטרלי. מאמן הגנתי מחזק יותר את ציוני ההגנה של הקבוצה לעומת מאמן התקפי שמחזק את ציוני ההתקפה על אוונגרד ההגנה. מאמן נייטרלי תורם לציוני ההגנה וההתקפה במידה שווה.

ע"פ מחקרים ובשונה מהאמונה שהיתה נהוגה בהאטריק ישראל עוד מימי קדם, אלו השפעות המאמנים השונים:

  • מאמן הגנתי מוסיף כ-20% לציוני ההגנה וגורע כ-10% מציוני ההתקפה.
  • מאמן התקפי מוסיף כ-15% לציוני ההתקפה וגורע כ-10% מציוני ההגנה.
  • מאמן נייטרלי מוסיף כ-5% להגנה ולהתקפה.

מאפיינים נוספים עריכה

שחקן שהפך למאמן מחלים אוטומטית מכל הפציעות שהיו לו קודם לכן. החסרון הוא שלא ניתן למכור שחקן שהפך למאמן. הוא ישאר כל ימיו בקבוצה אלא אם כן יפוטר או יישלח להיכל התהילה.

המנהיגות של המאמן מתחילה לרדת לאחר כעונה מאז התחיל את תפקידו, כשההנחה היא שהירידה היא בערך בקצב של כל עונה וחצי- רמה. לאחר שרמת המנהיגות יורדת עד ל"לא קיימת" תתחיל לרדת גם יכולת האימון של המאמן.