FANDOM


מדד כישורים (באנגלית: TSI - Total Skill Index) הוא כלי שבאפשרותו ניתן להשוות בין שחקנים זהים בתכונותיהם והוא מהווה כלי עזר כדי לברר את רמתו הפנימית של השחקן.

מדד הכישורים הינו מספר, המייצג את סכום כל הכישורים של השחקן. כל רמת יכולת וכל סוג של יכולת משפיעה באופן אחר על מדד הכישורים.

הנוסחה המדויקת לפיה מחושב המדד אינה ידועה לציבור הרחב.

ידוע שיכולת של מצבים נייחים אינה משפיעה על מדד הכישורים. גם ניסיון אינו משפיע על מדד הכישורים. כמו כן כושר גופני (סטאמינה) מהווה מכפיל למדד הכישורים.

גם כושר המשחק משפיע על מדד הכישורים. אבל שינויים בכושר המשחק מתרחשים מדי שבוע, כך שההשפעות הללו על מדד הכישורים הן זמניות.

מדד הכישורים יורד לשחקנים עם הגיל, ולשחקנים מבוגרים יכול להיות מדד כישורים נמוך, למרות שיהיו להם כישורים גבוהים. געהג אשר אינן משפיעות על תפקודו במגרש (למשל, חלוץ בעל יכולת הגנה), משפיעות על מדד הכישורים, למרות שלא יבואו לידי ביטוי בתרומת השחקן במשחק.

לפיכך, צריך לזכור שמדובר במדד בלבד, והוא לא תמיד משקף את התרומה האמיתית של השחקן.

יש לציין, כי בעבר לא היה קיים המושג מדד כישורים או TSI, אלא השתמשו במונח "שווי". המדד שציין את ה"שווי" של השחקן היה המטבע, למשל: מנהל קבוצה מישראל היה מקבל "שווי" של שחקנים בשקלים (NIS), ומנהלים מארה"ב ראו את "שווי" השחקנים שלהם בדולרים. עניין זה בלבל מאוד משתמשים חדשים, שקנו שחקנים לפי ה"שווי" שלהם, למרות שהמספר כלל לא שיקף שווי שוק אמיתי.