FANDOM


מודעות חדש

בהאטריק יש שירות מאוד פעיל ויעיל הנקרא "מודעות" (באנגלית: Ads). שירות המודעות פשוט להפעלה - נכנסים לתפריט "ועידות" ומשם לכותרת "מודעות". קיימים שלושה סוגים של מודעות:

1. מודעות לבקשת משחקי ידידות

2. מודעות למכירת שחקנים

3. מודעות הזמנה לליגות נוער

סוג המודעות היעיל ביותר הוא בקשת משחקי הידידות, ובו ניתן לרשום הן בעברית והן באנגלית בקשה למשחק ידידות בארץ, משחק בין-לאומי או לא בין-לאומי, בחוץ או בבית, חוקי גביע, ובקיצור - הכל.

שירות זה בעצם "חוסך" מכם את התהליך של לעבור בין ליגות במדינות, ליגות ומשתמשים על מנת למצוא קבוצה עימה תרצו לקיים את משחק הידידות. אך לפעמים, רודפי דגלים למשל, רוצים להתארח (או לארח) במדינה מסויימת, ולכן שירות המודעות לרוב לא יעזור להם.

מודעות למכירת שחקנים יעילות פחות, אך עדיין לא מעט משתמשים נעזרים בהן: ניתן לפרסם שם שחקן יחיד, שניים, הודעה על כך שחלק גדול מן הקבוצה למכירה, ועוד.