FANDOM


בהאטריק קיימים ארבעה סוגי מזג אוויר:

חם: Weather3 new

מעונן חלקית: Weather2 new

מעונן: Weather1 new

גשום: Weather0 new

מזג האויר איננו משתנה מידי יום כפי שאפשר לטעות. הוא נקבע בזמנים שונים במשך השבוע ומשתנה בין מדינה למדינה. בכל פעם שיש עדכון לקבוצות של מדינה מסוימת, נקבע מזג אוויר חדש עבור כל מחוז וכן ניתנת תחזית למזג האוויר הצפוי לאותו מחוז בעדכון הבא. תחזית מזג האוויר עשויה להיות שגויה ואינה מחייבת אך לרוב היא קרובה או זהה למזג האויר שייקבע בעדכון הבא. לדוגמא בישראל מזג האויר שיהיה במשחקי הליגה של שבת בבוקר נקבע כבר בעדכון הכלכלי של יום שישי בלילה.

מספר הצופים מושפע ממזג האוויר, בהתאם לחלוקה הפנימית בין סוגי המושבים באיצטדיון. ככל שמזג האוויר חם יותר, כך יבואו אוהדים רבים יותר, ולהיפך.

נוסף על כך, למזג האוויר השפעה ישירה על שחקנים בעלי התמחויות מסוימות. למזגי האוויר ה"אמצעיים" (מעונן חלקית או מעונן) אין כל השפעה, אך למזג אוויר חם או גשום יש גם יש. הנה ציטוט מן החוקים בנוגע לכך:

שחקנים טכניים עשויים לאבד מיכולת ההבקעה והקישור שלהם בגשם, ולהגדיל את יכולת ההבקעה והקישור בשמש. שחקנים חזקים עשויים לאבד מיכולת ההבקעה שלהם בשמש, מתעייפים יותר מהר בשמש, ומצד שני עשויים להגדיל את יכולת ההבקעה, ההגנה והקישור שלהם בגשם. שחקנים מהירים עשויים לאבד מיכולת ההבקעה וההגנה שלהם בגשם, ומיכולת ההגנה בשמש.

יש לציין כי השפעה של מזג האוויר על שחקן במשחק מסוים ניכרת במספר הכוכבים של השחקן באותו משחק.