FANDOM


מחוז הוא חבל ארץ או חלק ממדינה. כל מדינה המשחקת בהאטריק מחולקת למספר מחוזות, בהתאם לגיאוגרפיה שלה. בעת ההרשמה כל משתמש בוחר לעצמו מחוז, אך מחוז זה אינו חייב להיות המחוז שבו הוא באמת מתגורר, אלא הבחירה חופשית.

בחירת המחוז חשובה בנושא של ההשפעה של מזג האוויר השורר בו בעת המשחק, כלומר על כמות האוהדים ועל שחקנים בעלי התמחויות מסוימות. יש לציין בנוסף כי העובדה שבצפון יורד הרבה גשם ובדרום מעט מאוד במציאות - אינה אומרת כי כך יהיה גם בהאטריק. לכל המחוזות סיכויים שווים למזגי אוויר כאלה או אחרים. נוסף על כך, בדף המחוז ניתן לראות את מזג האוויר השורר ביום נוכחי ואת תחזית מזג האוויר למחר. תחזית זו נכונה לרוב, אך לא תמיד.

השפעה נוספת שיש לסוג המחוז היא במשחקי דרבי. כידוע, לקבוצה יש יתרון ביתיות כאשר היא המארחת. עם זאת, כאשר שתי הקבוצות - הן המארחת והן האורחת - מגיעות מאותו המחוז, יתרון הביתיות ניתן לשתי הקבוצות, וזה, מן הסתם, בא לטובת הקבוצה האורחת.

ניתן לבדוק בנתוני המחוז כמה משתמשים בהאטריק נמצאים במחוז מסוימים, כמה מחוברים לאתר ברגע נתון, מה דירוגו בדירוג המחוזים במדינה ועוד. כמו כן, ניתן לראות את עשרת המשתמשים הטובים ביותר מהמחוז המדובר, וישנן ועידות מחוזיות.

בזמן הפגרה ישנה אפשרות לשנות את המחוז שבו משחקת הקבוצה. השינוי יעלה 50,000 ש"ח ויגרום ל 3% מהמנויים לעזוב את המועדון.