FANDOM


"אני במינוס גדול – באיזה מינוס סוגרים את הקבוצה?"

אם באחד מן העדכונים הכלכליים הקבוצה נמצאת במינוס של 2.5 מיליון או גרוע יותר, מתחילה ספירה לאחור של 14 יום (כלומר עוד שני עדכונים כלכליים) ואם וכאשר הבעלים מגיע לתום אותם ימים ועדיין נמצא במינוס של 2.5 או גבוה יותר, תיסגר קבוצתו.

בזמן המינוס, תשלם הוצאות ריבית - ככל שהמינוס יהיה יותר גבוה, הוצאות הריבית יהיו יותר גבוהות ויקשו עליך לצאת מהמינוס.

בנוסף, ניתן לקנות שחקנים עד למינוס מיליון ש"ח (למשל: אם קבוצתך נמצאת במינוס חצי מיליון ש"ח, אתה לא תוכל להציע יותר מחצי מיליון ש"ח על שחקן. אם קבוצתך נמצאת בפלוס של מיליון ש"ח, אתה לא תוכל להציע יותר מ-2 מיליון ש"ח על שחקן. אם קבוצתך נמצאת במינוס מיליון או במינוס יותר גדול, לא תוכל כלל להציע על שחקן).