FANDOM


נפילות האתר - פשוטו כמשמעו. אתר המשחק עלול "ליפול" לעתים, והוא אף עושה זאת.

יש להבדיל בין שני סוגים: נפילות מתוכננות ונפילות בלתי צפויות.

נפילות מתוכננות מתרחשות כאשר מפתחי האתר (ההאטים) מעוניינים לבצע שינוי או תיקון כלשהו באתר ולשם כך דרוש להם שהאתר יהיה סגור באותה העת. הנפילות המדוברות אינן מתרחשות לעתים קרובות, וגם כאשר הן מתרחשות, יוצאת עליהם הודעה באתר כמה ימים קודם, ובנוסף הסגירה היא לזמן קצוב וקצר, והיא אינה גורמת נזקים כלשהם.

מנגד, יש סוג נוסף של נפילות והוא נפילות שאינן צפויות. זהו הסוג המבעית כל משתמש באשר הוא, בשל מה שהוא עלול לגרום. כולנו בני אדם, גם המפתחים, גם ביורן וגם יוהאן. אתר המשחק אינו יציב מספיק, עד כמה שהוא יציב, כדי לא ליפול בכלל. אף אחד לא יודע מתי האתר עלול ליפול ומדוע, אך נעשים מרב המאמצים שנפילות שכאלה לא יקרו או לפחות יקרו בתדירות נמוכה ככל האפשר או לפחות יקרה לזמן מועט ככל האפשר. עם זאת, אין מה לעשות עם הנפילות הבלתי צפויות. לרוב אין אפשרות להחזיר את הגלגל אחורה, אך לעתים ישנה האפשרות הזאת.

כל זמן שהאתר למטה, מופיעה בדף הבית דמותו של האיש המאויר של האטריק כשהוא נח בערסל.

SGIRA