FANDOM


סגירת קבוצה מסיבה לא ברורה עריכה

"למה סגרו לי את הקבוצה?"

ייתכן שסגרו לך את הקבוצה ממספר סיבות:

1. יכול להיות שהגעת למינוס גדול (לפרטים על מינוס אתם מוזמנים להיכנס לכאן: מינוס)

2. ייתכן שפתחת שתי קבוצות בניגוד לחוקי האטריק

3. יכול להיות שהעברת בין שתי קבוצות שהיו שלך (שזה אסור) או שלך ושל אחיך.

4. יכול להיות שקנית שחקנים במחיר מוגזם, ולכן חושבים שאתה עושה העברות.

5. ייתכן ועשית "טובה" לחבר וקנית ממנו כמה שחקנים, כנראה במחיר מוגזם, או בכמות בלתי הגיונית.

אם לא עשית אף אחד מהדברים הללו או שהם קרו לך בטעות שלח אימייל לג'יאמים והסבר שם בנימוס שאינך יודע מדוע סגרו לך את הקבוצה, ואתה יודע את החוקים ומודע לכך שלא עברת אף אחד מהם.

במידה וזה לא יעזור, חכה 7 שבועות ורק אז תוכל לפתוח קבוצה חדשה.