FANDOM


לכל מדינה בהאטריק יש 7 עדכונים במהלך השבוע בזמנים הקבועים לה.

בכל עידכון מתעדכנים הדברים הבאים:

  1. בריאות: הפצועים שבקבוצה מחלימים.
  2. איצטדיון: במקרה שהאיצטדיון בתהליך הגדלה או הקטנה. שימו לב שרק בעדכון כזה יסתיים השיפוץ ולא ביום שנקבע בהערכה שניתנה עם הזמנת השיפוץ.
  3. רוח צוות: שואפת לחזור לרמת "מאופקים" בהתאם למשפיעים השונים, כמפורט בערך רוח צוות.
  4. מזג אוויר: לכל מחוז באותה המדינה נקבע מזג אוויר חדש ותחזית מזג אוויר חדשה.

זמני העדכונים בישראל (לפי שעון האטריק): עריכה

תאריכים

יום שני, שעה 5:15.

בנוסף לעדכונים הרגילים עדכון זה כולל גם הצטרפות/עזיבת מנויים, בהתאם למצב רוח המנויים.

יום שלישי, שעה 5:15.

כולל רק את העדכונים הרגילים.

יום שלישי, שעה 12:15.

כולל רק את העדכונים הרגילים.

יום חמישי, שעה 5:15.

בנוסף לעדכונים הרגילים עדכון זה כולל גם הצטרפות/עזיבת מנויים, בהתאם למצב רוח המנויים.

יום חמישי, שעה 15:30, האימון

בנוסף לעדכונים הרגילים, מתבצע האימון, הכולל גם ירידת רמות.

יום שישי, 7:25

כולל רק את העדכונים הרגילים.

יום שישי, 22:15, העדכון הכלכלי

בנוסף לעידכונים הרגילים, בעידכון זה מתבצע העדכון הכלכלי.זמני המשחקים בישראל (לפי שעון האטריק) עריכה

משחקי גביע/ידידות - ימי שלישי ב 20:30:00

משחקי ליגה לליגה שישית ומעלה - ימי שבת ב-10:30:00

משחקי ליגה לליגה שביעית - ימי שבת ב-11:20:00

משחקי ליגה לליגה 8 - ימי שבת ב-10:35:00