FANDOM


הפגרה היא תקופה בת שבועיים לאחר 14 שבועות של משחקי ליגה. תקופה זו נועדה להכנת הקבוצה לקראת העונה החדשה והתארגנות כללית של המערכת ושרתי האטריק.

במהלך הפגרה אין משחקים רשמיים אלא רק משחקי ידידות, פרט לקבוצות שמשחקות משחקי מבחן. בפגרה ממשיכים לשלם את כל ההוצאות הכלכליות, פרט למשכורות השחקנים, עליהן יש הנחה של 50% בזמן הפגרה. כמו כן, נוספות מספר אפשרויות ייחודיות (כגון שינויי שמות ואזורים). בסוף הפגרה מתרחש איפוס של כל הרמות בקבוצה (פרט למצב רוח המנויים, שרק עושה את מחצית הדרך לאיפוס).

סדר האירועים בפגרה עריכה

שנה שם מעודון
שנה אזור

יום שבת

  • משחקי המחזור האחרון

יום שלישי עד יום חמישי

יום שישי

  • חלוקת מדליות לאלופות הליגות

יום שבת

יום שלישי עד יום חמישי

יום שישי

  • משעה 18:00 שעון האטריק לא יותרו משיכות נוער חדשות עד יום שבת
  • בעדכון הכלכלי לא משלמים משכורות לשחקנים (חד פעמית העונה)

יום שבת

  • אין משחקים

יום שני

  • בחירות לאימון אחת הנבחרות - בוגרת או צעירה, בהתאם לעונה

יום שלישי

יום שבת

  • משחקי המחזור הראשון בליגה