FANDOM


פר"ח (ראשי תיבות של פרוייקט חונכות) הוא פרוייקט שבו משתמשים ותיקים ועם ניסיון, מתנדבים לעזור למשתמשים חדשים.

פרוייקט החונכות מאורגן מידי עונה או בעקבות הצטרפות גדולה של משתמשים חדשים.
בכל פעם מישהו אחר מתארגן ומתנדב לנהל את הפרויקט.
לרוב יש הודעה בועידה הראשית של ישראל, ובה כל מי שמוכן לעזור, מבקש להשתתף בפרויקט. מי שמארגן את הפרוייקט, הוא גם זה שמחלק לכל מתנדב מספר ליגות שעליהן הוא אחראי.

לפני מתן העזרה למשתמשים החדשים, נערכת סריקה על ידי מנהלי הפרויקט. בעבר הייתה נסרקת רק הליגה השישית כאשר היום, גם הליגה השביעית נסרקת, מתוקף היותה הליגה הנמוכה בישראל מתוך שבע ליגות.
הליגות נסרקות ע"פ קריטריונים שהמנהלים קבעו מראש, בדר"כ הקריטריון לרישום ליגה בפרויקט הוא מינימום שלושה חודשים ניסיון בהאטריק למתן עזרה על ידי משתמש בכיר.


המתנדבים שנרשמו לפרוייקט שולחים הודעה מוכנה מראש לכל מי שנראה ויזדקק לעזרה מבין קבוצות הליגות שהוקצו להם.
המשתמשים החדשים אשר רוצים לשאול שאלה או רוצים ייעוץ, שולחים האטמייל לאחראי הליגה בה קבוצתם, והוא משיב בהאטמייל.

פר"ח מציע מגוון עזרה בתחומי ההאטריק למשתמשים הפחות ותיקים כדי לבנות את קבוצתם בצורה הטובה ביותר. הפרויקט מוכרז כהצלחה ויוצר קשרים בין משתמשי הקהילה ההאטריקית.

כיום לא ידוע על פרויקט דומה בעולם, והוא יחודי לישראל.