FANDOM


22852881

ההודעה שמוצגת שבועיים לפני פשיטת הרגל כאשר לקבוצה יש מינוס גדול מ-2.5 מיליון ש"ח

פשיטת רגל היא אחת מהדרכים שבהן קבוצות נסגרות ובכך נהפכות לקבוצת רובוט.

פשיטת רגל נגרמת על ידי כך:

אם הקבוצה נכנסת למינוס של יותר מ2.5 מיליון, היא מקבלת שבועיים לאזן את מצבה ולהחזיר את הכסף עד שהמינוס יהיה פחות מ2.5 מיליון.

זכייניות של האטריק מאסטרס התפרסמו בזה שקבוצותיהם נסגרו בגלל פשיטת רגל, שנגרמה מהשכר העצום של השחקנים (זוכת המאסטרס הראשונה שנמנעה מסגירה היית הפועל נהריה).