FANDOM


פתיל הוא שם עברי נפוץ לדיון בועידות או בפדרציה, ויש לו מספר כינויים נוספים הנמצאים בשימוש: שרשור, דיון, ת'רד (thread), ופתיל - כאמור.

חשוב שלפתיל, לא משנה היכן הוא מפורסם, תינתן כותרת המביעה באופן ברור את התוכן שלו ומתאימה אליו. בתפריט הוועידות של האתר ניתן לתת העדפות לפתילים, כלומר לבחור פתילים מסוימים שחשובים יותר (מסומנים בחץ אדום כלפי מעלה) או חשובים פחות (מסומנים בחץ כחול כלפי מטה), ובהתאם לכך הם יימצאו ביתר קלות או "יוחבאו".

בעלי התפקידים מוד או ג'י-אם יכולים למחוק הודעות בפתיל או לנעול פתילים כך שלא יוכלו לרשום בהם יותר הודעות. הסיבה לנעילה היא בדרך כלל שימוש בספאם או עבירה על חוקי הועידה כגון פרסום פרטי שחקנים שמוצעים למכירה.

פתיל שמגיע ל- 1000 הודעות נסגר מעצמו, וצריך לפתוח פתיל חדש אם רוצים להמשיך לדון באותו הנושא.