FANDOM


ציונים הם הדרך הטובה ביותר להעריך חוזק של עמדה מסויימת במערך הקבוצה שלך. הציונים מחולקים לכ-80 דרגות; 20 דרגות ראשיות (איום-עילאי), כאשר בתוך כל רמה יש 4 תת-רמות (נמוך מאוד, נמוך, גבוה, גבוה מאוד).

כדי לחשב בדיוק את החוזק הכללי של קבוצתך, נעזרים בשיטת הרייטינג.


ראה גם עריכה

רשימת הדרגות הראשיות באנגלית ובעברית