FANDOM


קבוצת קש הוא כינוי לקבוצה שיש לה הרבה כסף ומשמשת רק כדי להחזיק שחקנים שמשחקים בנבחרת. קבוצות רגילות מתקשות להחזיק שחקני נבחרת בגלל משכורתם הגבוהה מאוד. הפתרון, שהלגיטימיות שלו שנויה במחלוקת, הוא להשתמש ב"קבוצת קש".

הבעלים של קבוצה כזו לא מעונין יותר במשחק, ולכן נכנס לאתר רק כדי לודא שלא יסגרו את קבוצתו. לרוב הוא מוכר את שאר השחקנים ואוסף מספיק כסף כדי לממן את המשכורות לשחקן הנבחרת. גם בישראל ישנן כמה וכמה קבוצות קש.