FANDOM


הקהילה הישראלית הרחבה עריכה

הקהילה הישראלית בהאטריק, היא מכלול המשתמשים הישראלים במשחק. נכון להיום יש כ-18,000 משתמשים שמרכיבים את הקהילה הישראלית. הקשר בין הקהילה לצוות ההאטריק נעשה לרוב דרך מאמרי מערכת והודעות בהאטריק שלי שנכתבות על ידי ההאטים, הג'יאמים, המתרגמים והמודים.

הקהילה הישראלית הפעילה עריכה

למרות שיש עשרות אלפי משתמשים בישראל, רק מספר מצומצם לוקח חלק פעיל בהשתתפות בועידות ובפדרציות. מספר האנשים האלה הוא שנוי במחלוקת והערכות מדברות על בין 300 ל-1500 אנשים פעילים בועידות.

אנשים אלה בחרו להפוך את האטריק והפורומים שלו, לאזור היכרות שבו ניתן להכיר אנשים חדשים, לעזור לנבחרות לנצח, להציע רעיונות, טקטיקות ואסטרגיות שונות, להשתתף בתחרויות ולכתוב כתבות בשביל המשתמשים. יותר מזה, ישנם אירגוני מפגשים מדי פעם בפעם, שבהם משתמשים פוגשים אחד את השני באופן אישי במקום ציבורי, ומתרחשות פעילויות שונות.

קעילה? עריכה

ישנם אנשים שהמילה קעילה שגורה בפיהם ובכתיבתם. הקהילה היא בדיוק מה שאנחנו יוצרים ממנה. מה שאנחנו מכניסים לתוכה, זה מה שיוצא. נכניס לתוכה דברים טובים וכייפים, סבלנות, כבוד הדדי ויצירה, ותיהיה לנו קהילה שתלך ותתרחב, קהילה שיהיה כיף להיות חלק ממנה.