FANDOM


הקהל שבא למשחקים הינו מרכיב חשוב ביותר בכלכלת קבוצתך ולו שני תפקידים חשובים:


כמות הקהל שתבוא למשחקיך תלויה בכמה דברים:

  • מצב רוח האוהדים - ככל שהוא יותר גבוה כך יבואו יותר אוהדים.
  • מזג האוויר - משחקים במזג אוויר קיצוני יותר יגררו ירידה בכמות האוהדים שתבוא למשחק.
  • גודל האצטדיון - ברור ומובן מאליו שאם האיצטדיון שלך קטן מכדי להכיל את כמות האוהדים שיבואו הם לא יגיעו למשחק.
  • רמת הקבוצה שמולה תשחק - במידה ויש לה מועדון מנויים גדול, כך יבואו יותר אוהדים מצידה.