FANDOM


בעבר היה נהוג לחשוב כי שחקנים בעלי מנהיגות טובה ומקובלות טובה בקבוצה מעלים את רוח הצוות, אולם מיתוס זה הופרך על ידי ההאטים.

ציטוט ממאמר מערכת ובו פרוייקט שערכו ההאטים בשם "מכסחי המיתוסים":

המיתוס: ליצנים מעלים את רוח הצוות – נופץ!

המיתוס של המיתוסים התברר כשקרי, אף על פי שצויין גם בחוקים. נאמר, כי שחקן בעל המנהיגות הגבוהה בקבוצה משפיע על רוח הצוות בזכות המקובלות שלו, ולכן לפי המיתוס, ככל ששחקן מקובל יותר, כך הוא יתרום יותר לרוח הצוות. ומפני שהאמינו, שמספיק ששחקן כזה יהיה בסגל, ואין צורך לשתף אותו במשחקים, אנשים היו קונים כל שחקן בעל מנהיגות ומקובלות ברמה גבוהה, ופעמים רבות המשמעות הייתה ששחקנים כאלה לא היו טובים מספיק כדי לעלות על המגרש והיו "ליצנים" בלבד.

בדקנו, ולא מצאנו שום קוד, המעיד על אפשרות תיאורטית ולו הקטנה ביותר לקיום הליצנים. לכן אין ספק כי מיתוס זה נופץ. ליצנים אינם קיימים והחלק בחוקים, אשר טוען אחרת, הוסר. איני יודע כיצד זה נכנס לחוקים מלכתחילה, אך עקב כך שהמיתוס הוא מאוד ישן (עוד מהתקופה שבהאטריק שיחקו רק כמה אלפים בודדים של שבדים והמפתחים היו עוסקים בפיתוח המשחק בזמנם הפנוי), ייתכן ומדובר באפשרות שתכננו, אך מעולם לא יישמו. יחד עם זאת, היום דבר כזה לא היה קורה, כי עכשיו אנו עובדים בסביבה אחרת לחלוטין. כמו כן, אנו משכתבים עתה את החוקים על מנת שיהיו קריאים ומובנים יותר, תוך שאנו מוודאים שכל התוכן נכון ומדויק.

קראו את מאמר המערכת המלא