FANDOM


שוער (באנגלית Goalkeeper) הוא שחקן המשחק בהגנה, בשער. השוער תורם רבות לכל חלקי ההגנה בצורה שווה.

השוער הוא ההגנה הראשונה והאחרונה כנגד ארועים של מצבים נייחים כגון בעיטות חופשיות ופנדלים. שלושה דברים מבחינת השוער יקבעו איך הוא יתמודד מול הבועט:

הוראות אישיות עריכה

שוער

לשוער אין הוראות אישיות כלל.

תוספת של שוער עריכה

שוער בממוצע מוסיף תת רמה לכל אזור הגנה על כל רמה שיש לו - כלומר שוער חלש (4) יוסיף בערך 4 תתי רמות לכל אזור בהגנה. כמה הערות:

  • לאגפים בהגנה השוער תורם קצת יותר.
  • נטיית המאמן תשנה את הנתון הזה לכאן או לכאן.

השפעת ההגנה אצל שוערים עריכה

שינוי חדש שנעשה בהאטריק נותן לתכונת ההגנה השפעה על יכולותיו של השוער. עדיין לא ידוע בדיוק עד כמה ההגנה תשפיע, אך הנה הציטוט ממאמר המערכת בנושא:

עד כה, השוערים הרוויחו רק מרמת העמידה בשער, ומעתה יהיה חשוב ללמד אותם כיצד לשלוט בהגנה, ולשם כך הם יצטרכו את תכונת ההגנה. מתוך סך התרומה של השוער, תכונת ההגנה תתרום מעט יותר מ-25%, אך תכונת העמידה בשער תתרום כ-5% פחות בהשוואה להיום. (התרומה של תכונת העמידה בשער יכולה להיות מוקטנת שוב בעתיד).

ההאטים הבהירו שהשפעה של העמידה בשער תרד רק ב-5% בהשפעה להיום, ותכונת ההגנה תתרום בשליש ממה שתכונת העמידה בשער תורמת.