FANDOM


שנה שם מעודון

שינוי שם המועדון הוא דבר הניתן לביצוע אך ורק בזמן הפגרה. השינוי עולה 50,000 ש"ח ויגרור עזיבה של 3% מהמנויים.


כדי לשנות את שם המועדון, הכנס בפגרה לתפריט קבוצתך ואז לתפריט "מועדון". שם תהיה לך אפשרות לשינוי שם קבוצתך.