FANDOM


שרברב בהוא כינוי לשחקן גרוע מאוד שנשלף מקבוצת הנוער , לרוב מתחת לרמה בינוני בתכונה ראשית, שאין לו עתיד בתור שחקן.

גורלם של רוב השרברבים הוא פיטורים או שמירתם בקבוצה על מנת להעלות אותם במשחקי ידידות ולמנוע את פציעתם של שחקני ההרכב הראשון במשחקים חסרי חשיבות, אך ישנם משתמשים המאמינים שאם ישמרו את השרברבים בקבוצה שלהם הם יספגו את ירידות כושר המשחק במהלך האימון השבועי (לפרטים ראו את הערך "טיפ השרברבים"), תאורייה שהוכחה כלא נכונה.