FANDOM


(GM (Game Master מכונה בעברית ג'יאם, הוא מנהל משחק מקומי. תפקידי הג'יאם הינם לאשר קבוצות חדשות למדינה לה הוא שייך, לשמור שקבוצות לא תעבורנה על חוקי המשחק, כמו במקרי רמאות, העברת הצעות למפתחי המשחק, העברת דיווחים על באגים ולפעמים אף טיפול בהם בעצמו. כל ג'יאם מתפקד גם כמוד (Mod) ויש לו שליטה על החלטות בועידות. בשביל לדעת מי הם בעלי התפקידים במדינה מסויימת, יש להיכנס ל"בעלי תפקידים" בעמוד המדינה.

בישראל יש שישה ג'יאמים (בסוגריים - מספר קבוצתם):

GM-Aviram (2161082)
GM-Morchy (152997)
GM-Shahar (1089248)
GM-Solisto (340833)
GM-Yair (347119)

פנייה עריכה

עזרה פנייה

על מנת לפנות לג'יאמים, היכנסו לתפריט "עזרה"-->"צור קשר". שם כתבו את פנייתכם ל"מנהלי המשחק".