FANDOM


LA (או Language Administrator) הינו מנהל שפה. תפקיד מנהלי השפה (או בקיצור מתרגמים) בהאטריק הוא לתרגם את המשחק מאנגלית (או משוודית, למי שיודע) לשפה המדוברת במדינתם. ה-LA נבחר לפי הידע שלו בשפת המדינה שלו והידע שלו בשפה האנגלית. מחובתם של מנהלי השפה לתרגם גם את המשפטים והפסקאות הנכתבים על ידי המפתחים אשר מופיעים בדו"ח המשחק.

בישראל ישנם כרגע שני מתרגמים (בסוגריים מספרי הקבוצה):

(LA-Talfr (341023
(LA-Jennie (347157

בעבר, היו מתרגמים נוספים. אך המוכר שבהם, האיש שתירגם את רוב המשחק לעברית, ביחד עם סידור הבעייתיות של כתיבת השפה מימין לשמאל (בשונה משאר השפות) הוא (CrimsonKing (151956.

ראה גם עריכה

רשימת תרגום השפות השונות בהאטריק.