FANDOM


Moderator) Mod) הוא אחד מבעלי התפקידים בהאטריק, ומכונה בעברית מפקח או אחראי ועידות (או בכינויו הנפוץ - מוד).

תפקידו הוא לשמש כ"מנהל" בועידות של המדינה אליה הוא שייך, אך יכול לפעול גם בועידות אשר לא שייכות למדינה שלה הוא משתייך. ביכולתו להעביר פתילים למקום שבו הם צריכים להיות, לנעול פתילים ואף לתת קנסות ו/או הרחקות (באנים) לעוברים על חוקי הועידות. בישראל ישנם כרגע ארבעה מודים (בסוגריים - מספר הקבוצה שלהם):

Mod-Shlomit (340676)
Mod-Transy (153401)
Mod-Tomash (152282)
Mod-Sagi (152278)

בנוסף, כל הג'י-אמים משמשים גם כמודים.

פנייה עריכה

עזרה פנייה

על מנת לפנות למודים, היכנסו לתפריט "עזרה"-->"צור קשר". שם כתבו את פנייתכם ל"מפקחי הועידות".